herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-02-23 15:08:19
ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-02-23 15:07:56
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marcin Schulz 2018-02-23 15:06:58
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Golczewo na rok 2018. Marcin Schulz 2018-02-21 15:43:33
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 16 lutego 2018 r. Marcin Schulz 2018-02-16 15:33:34
Informacja o wyniku przetargu Marcin Schulz 2018-02-14 15:29:48
Ogłoszenie o naborze Marcin Schulz 2018-02-07 14:31:22
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. funduszy i zamówień publicznych Marcin Schulz 2018-02-07 14:30:55
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 lutego 2018 r. Marcin Schulz 2018-02-06 15:27:52
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-31 15:37:08
ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży Marcin Schulz 2018-01-30 14:39:30
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:58:37
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:56:51
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 15:52:29
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:13:56
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:12:37
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:11:24
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 13:09:01
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:54:31
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:49:09
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:43:38
2018 Ireneusz Wilk 2018-01-26 12:24:43
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 14:30:28
4. Program Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023 Marcin Schulz 2018-01-25 14:29:51
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Marcin Schulz 2018-01-25 14:06:18
Stępień Marcin Marcin Schulz 2018-01-25 13:14:10
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:47
Oświadczenia złożone w 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 13:05:33
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 12 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:49:56
3. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV, linia kablowa 15 kV, sieć rozdzielcza 0,4 kV. Golczewo (c.d.-lp. 14 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:49:27
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 4 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:48:25
2. Budowia gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Miodowej i w ul. Witosa w m-ści Golczewo (c.d.-lp. 13 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:48:10
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 5 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:46:47
Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 25 stycznia 2018 r. Marcin Schulz 2018-01-25 12:46:40
1. Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 442/22 obręb Wysoka Kamieńska (c.d.-lp. 9 z 2017 r.) Marcin Schulz 2018-01-25 12:45:47
2018 Marcin Schulz 2018-01-25 12:44:48
Sesja 37. Marcin Schulz 2018-01-23 15:31:09
2018 Marcin Schulz 2018-01-23 15:30:48
Na 2018 r. - dokument usunięty Barbara Urbanowicz 2018-01-19 15:31:10
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU Barbara Urbanowicz 2018-01-19 15:30:12