herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 7 14
Budownictwo 8 9
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 4 0
Ewidencja Ludności 4 11
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 17 17
Gospodarka zasobem gminy 16 10
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 3 3
Księgowość (MS) 0 0
Księgowość Budżetowa (WP) 17 18
Księgowość opłat za odpady komunalne 122 33
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 0 0
Ochrona Środowiska 7 10
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 1 5
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 11 15
Podatki i Opłaty - księgowość 23 32
Podatki i Opłaty - wymiar 42 39
Promocja 6 9
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 1 1
Skarbnik Gminy 0 0
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 7 12
Zamówienia Publiczne i Fundusze 7 5
Zarządzanie Kryzysowe 6 8
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 5 7
Budownictwo 21 24
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 12 28
Ewidencja Ludności 12 9
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 28 39
Gospodarka zasobem gminy 12 12
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 2 47
Księgowość (MS) 2 2
Księgowość Budżetowa (WP) 23 32
Księgowość opłat za odpady komunalne 44 69
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 9 8
Ochrona Środowiska 5 8
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 5 4
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 21 19
Podatki i Opłaty - księgowość 51 45
Podatki i Opłaty - wymiar 48 64
Promocja 8 6
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 2 3
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 16 12
Zamówienia Publiczne i Fundusze 3 0
Zarządzanie Kryzysowe 4 7
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Obsługi Rady 4 5
Budownictwo 15 16
Burmistrz 0 0
Działalność gospodarcza i informatyzacja 10 52
Ewidencja Ludności 7 10
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 0
GOKiS Golczewo 0 0
Gospodarka odpadami komunalnymi 21 7
Gospodarka zasobem gminy 10 19
Kancelaria (e-Obieg) 0 0
Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Sosnowice 0 0
Księgowość (JG) 17 0
Księgowość (MS) 2 0
Księgowość Budżetowa (WP) 4 3
Księgowość opłat za odpady komunalne 23 65
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - Golczewo 0 0
Mienie Gminne 9 14
Ochrona Środowiska 13 19
OPS Golczewo 0 0
Oświata, ochrona zdrowia i sprawy społeczne 3 3
Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna (EB) 15 19
Podatki i Opłaty - księgowość 20 21
Podatki i Opłaty - wymiar 55 62
Promocja 11 14
Sekretariat 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 1 4
SP Wysoka Kamieńska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 22 31
Zamówienia Publiczne i Fundusze 5 3
Zarządzanie Kryzysowe 8 12
Zastępca Burmistrza 0 0
ZSP Golczewo 0 0
ZUP Golczewo 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak